Alçı Blok İstehsal Xətti

  • Gypsum Block Machine

    Gips Blok Maşın

    Əvvəlcə kalsine edilmiş təbii gips tozu toz silosuna göndərilir, silo hamarlayıcı alətlə və s. Daha sonra toz çəki silosuna daxil olur, elektron tərəzi ilə ölçüldükdən sonra materiallar pematik qapaq vasitəsi ilə qarışdırıcıya daxil olur. Su mikserə su ölçmə cihazından daxil olur. Digər qatqılar faktiki tələblərə uyğun olaraq mikserə əlavə edilə bilər.

  • Gypsum Block Production Line

    Alçı Blok İstehsal Xətti

    Gips tozu, əvvəlcə vedrə lifti ilə siloya göndərilir, sonra dozalanan siloya verilir; dəqiq ölçüldükdən sonra toz qarışdırıcıya verilir. Xammal və su məhlula yaxşı qarışdırılır və şəkilləndirmə maşınına tökülür. Sonra hidravlik stansiya, gips bloklarını qəlibdən çıxarmaq üçün hidrolik qaldırma sistemini idarə edir. Eyni zamanda, kosmik qısqac sıxışdırır, qaldırır və blokları qurutma sahəsinə aparır. Bütün sistem PLC tərəfindən idarə olunur.